1. Kharif Kisan Mela
  2. 99वाँ स्थापना दिवस
  3. Rabi Kisan Mela